Szkolenie dla psychoterapeutów pracujących z osobami z podwójną diagnozą

 

Zapraszamy Państwa na podyplomowe, roczne szkolenie specjalizacyjne

„Specjalistyczne podyplomowe szkolenie dla psychoterapeutów pracujących z osobami, z podwójną diagnozą (zaburzenie osobowości i uzależnienie)”

Założeniem naszego szkolenia jest dostarczenie Państwu wiedzy i narzędzi do pracy z pacjentami zgłaszającymi się na psychoterapię z problemem uzależnienia. Szkolenie uwzględnia zarówno problematykę uzależnień od substancji, np. alkohol, narkotyki, ale również uzależnienia behawioralne, jak zakupoholizm, uzależnienie od internetu/komputera i inne.

Integralną częścią szkolenia będą wykłady prowadzone przez specjalistów w dziedzinie lecznictwa odwykowego, seminaria dotyczące psychoanalitycznych koncepcji etiologii uzależnień, superwizje pracy z pacjentem uzależnionym oraz blok wykładów, których treść będzie skoncentrowana na psychodynamicznej psychoterapii osób z podwójną diagnozą, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii TFP.

Opis szkolenia

Program szkolenia oparty jest o najnowszą, spójną psychodynamiczną wiedzę dotyczącą uzależnienia, psychopatologii oraz psychoterapii pacjentów używających szkodliwie substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub behawioralnie. Szczególny nacisk w procesie leczenia tych osób kładziemy na diagnozę patologii osobowości i wynikający z tego rozpoznania kontrakt oraz technikę pracy. Szkolenie obejmuje również podstawowe zagadnienia dotyczące psychoterapii uzależnień oraz wiedzę o optymalnych warunkach prowadzenia psychoterapii takich osób, przy uwzględnieniu współpracy z innymi specjalistami lub instytucjami.

Szkolenie realizowane będzie w formie 10 weekendowych spotkań (piątek-sobota) odbywających się od września do czerwca.


Program kursu 

 

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla absolwentów oraz uczestników IV roku całościowych szkoleń z zakresu psychoterapii psychodynamicznej zainteresowanych nabyciem kompetencji w pracy z pacjentem nadużywającym substancji psychoaktywnych i/lub uzależnionym od substancji psychoaktywnych lub behawioralnie.

Z uwagi na specyfikę szkolenia preferowane będą osoby, które:

  • posiadają dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, który zawierał moduł dotyczący podejścia psychodynamicznego,
  • posiadają doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii osób z podwójną diagnozą (zaburzenie osobowości i uzależnienie)


Rekrutacja 

 

Kiedy

Szkolenie realizowane będzie w formie 10 weekendowych spotkań (piątek-sobota) odbywających się od września do czerwca.Cennik 


Kadra szkoląca