Wywiad Agnieszki Andreasik z Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego z Januszem Kitrasiewiczem z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, którego tematem jest psychoterapia psychodynamiczna. Pretekstem do przeprowadzenia rozmowy jest wydanie przez WUJ książki prof. G. Gabbarda „Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna”. W wywiadzie zawarta jest charakterystyka modelu psychoterapii, proponowanego przez KCP. Fundamenty tego modelu zostały określone przez dr B.Winida, P.Drozdowskiego, a został on dopełniony w praktyce klinicznej poprzez teorię i metodę O.Kernberga.