Ostatnie, jednodniowe spotkanie dla uczestników Etapu Wstępnego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży odbędzie się w piątek, 16 czerwca 2023 (godz. 10-17)