Podyplomowe Szkolenie

„Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu” (TFP)

 

Polska grupa nauczycieli i superwizorów ISTFP, współpracujących z KCP, zaprasza do udziału w szkoleniu z Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu - metody leczenia zaburzeń osobowości, opartej o psychoanalityczną teorię Otto Kernberga.

Szkolenie umożliwia uzyskanie kompetencji terapeutycznych w zakresie stosowania tej metody i upoważnia do podejścia do egzaminu w ISTFP, celem zdobycia międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty TFP, a tym samym – statusu „terapeuty TFP”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy psychoterapeutów z dyplomem ukończenia 4 – letniego kursu całościowego z zakresu psychoterapii.

Preferencje przy przyjęciach na kurs przyznajemy psychoterapeutom, którzy w dotychczasowej praktyce terapeutycznej wykorzystywali elementy TFP oraz superwizowali swoją pracę u superwizorów PTPPd, superwizorów szkoleniowych KCP oraz superwizorów ISTFP, bądź szkolących się w ISTFP.

 

Ramy formalne szkolenia:

  • Podstawowe szkolenie oparte jest o superwizję w małych grupach (5 osób), spotykającą się raz w tygodniu ( 90 min.)  
  • Szkolący musi zrealizować minimum 20 godz. własnej superwizji w tym cyklu szkoleniowym.
  • Terminy spotkań grupa ustala z prowadzącym superwizorem.
  • Superwizorem szkolącym w grupie jest nauczyciel i superwizor ISTFP, z ewentualnym udziałem certyfikowanego terapeuty ISTFP, szkolącego się do uzyskania kompetencji superwizora ISTFP.

 

Wymogi szkolenia, nakreślone przez Departament ds. Szkolenia ISTFP, zakłada konieczność odbycia superwizji u dwóch nauczycieli superwizorów ISTFP, dlatego w połowie cyklu szkoleniowego (ok. jeden rok dydaktyczny), szkolenie danej grupy poprowadzi inny superwizor. W cyklu szkoleniowym należy odbyć 20 prezentacji prowadzonych przez siebie pacjentów w settingu 2 x w tygodniu.

 

Szkolenie dydaktyczne:

Program szkolenia zawiera, zgodnie z wymogami ISTFP,  63 godz seminariów/wykładów z zakresu TFP podzielonych na około 9 dni 7h wykładów i seminariów.

Spotkania wykładowo/seminaryjne będą realizowane w sposób hybrydowy tzn. część z nich będzie realizowana na żywo w Krakowie, część w formie zdalnej w wersji on-line.

 

Opłaty:

Jedno spotkanie grupy superwizyjnej (90 min.) – 200 zł/od osoby.

Udział obligatoryjny w sesji seminaryjnej – około 1800 zł za cały cykl wykładów i seminariów (łącznie 63h). Cena może uleć zmianie w zależności od ilości uczestników.

 

Zgłoszenia:

Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 15 lipca 2024r.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie wypełnionej ankiety
 Ankieta zgłoszeniowa (.doc)  oraz pisemnej rekomendacji obecnego superwizora.

Wyniki prześlemy pod koniec lipca 2024r.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: tfp.szkolenia@gmail.com

 

Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać wyłącznie do wybranego superwizora: Superwizorzy ISTFP | Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (kcp.com.pl)  Brak adresu mailowego przy nazwisku superwizora oznacza, że nie prowadzi on w tym roku naboru do grup.

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień / październik 2024 – ustalany z prowadzącym superwizorem

 

Lista superwizorów szkoleniowych ISTFP –  Superwizorzy ISTFP | Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (kcp.com.pl)