Kadra szkoląca:

 

mgr Piotr Miszewski

kierownik merytoryczny szkolenia, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP), w trakcie procesu certyfikacji na superwizora Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP). Absolwent szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach służby zdrowia.

mgr Aleksandra Froelich- Deja

 certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP), posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z kobietami uzależnionymi w stacjonarnej placowce służby zdrowia.

mgr Joanna Pracka

certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej , w  trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP).

mgr Bronisław Hońca

specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, w  trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP).

dr. n. med. Marcin Charczyński

psycholog kliniczny, superwizor uzależnień, analityk grupowy, rekomendowany biegły sądowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowca akademicki.

mgr Agnieszka Nadratowska

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta w procesie certyfikacji  w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym,  20  lat stażu pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi trudności i cierpienia z powodu kryzysów, zaburzeń i chorób psychicznych, wykładowca akademicki współpracujący z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

mgr Magdalena Jaroch-Lidzbarska 

 psycholog, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta schematu w trakcie certyfikacji(International Society of Schema Therapy), absolwentka studiów podyplomowych z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenia z PsychotraumatologiiPraktycznej w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku. Aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Leczenia Uzależnień w Gdyni oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku, a także w bezpośredniej pracy metodą „outreach” jako streetworker z osobami bezdomnymi i uzależnionymi przebywającymi na ulicach Sopotu.

Obecnie zajmuje się zarówno psychoterapią uzależnień, jak i zaburzeń afektywnych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematu w ramach prywatnej praktyki psychoterapeutycznej oraz współpracuje z Uniwersytetem SWPS jako wykładowca akademicki.

 

Osoby współpracujące:

 

dr.n.społ. Ewa Wojtynkiewicz

psycholog, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

mgr Marcin Kramek

certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference Focused Psychotherapy (ISTFP), w trakcie przygotowania do uzyskania certyfikatu superwizora Psychoterapii Skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) , certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA)