Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

dwuletni, podyplomowy kurs uzupełniający

Edycja czwarta

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji kursu specjalizacyjnego „Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży”. Jego podstawowym celem jest dostarczenie szczegółowej wiedzy rozwojowej, diagnostycznej (psychiatrycznej i psychodynamicznej) oraz umiejętności praktycznych w obszarze psychoterapii dzieci i młodzieży. Wiedza ta obejmuje zarówno sprawdzone koncepcje  psychoanalityczne jak inowe zjawiska  psychopatologiczne (np. dysforia płciowa) i  współczesne sposoby ich rozumienia. Ważną częścią kursu są warsztaty, seminaria i superwizje, które pozwalają na kształtowanie praktycznych umiejętności w pracy z trudnymi pacjentami. Kurs jest również odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na szkolenie wykwalifikowanych psychoterapeutów dzieci i młodzieży ze strony instytucji i ośrodków terapeutycznych.

Pomysł pierwszej edycji kursu narodził się w kontekście powstania nowej specjalizacji „Psychoterapia dzieci i młodzieży”.

Uzyskanie tytułu specjalisty psychoterapeuty dzieci i młodzieży może nastąpić na dwa sposoby:

  1. poprzez przejście całościowej ścieżki specjalizacyjnej w ośrodku akredytowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia i zdanie egzaminu państwowego oraz
  2.  poprzez uznanie dorobku zawodowego lub naukowego  dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży i zdanie egzaminu państwowego. Uznanie tego dorobku przez Ministra Zdrowia upoważnia do ubiegania się o uzyskanie tytułu specjalisty bez konieczności powtarzania całościowego kursu psychoterapii. Jednym z kryteriów, oprócz wcześniejszego ukończenia całościowego, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, jest wykazanie, że co najmniej 320 godzin zrealizowanego szkolenia dotyczyło zagadnień związanych z psychoterapia dzieci i młodzieży. Nasza oferta jest skierowana do tej grupy psychoterapeutów.

Link do kryteriów uznania dorobku: 

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ochrona-zdrowia/komunikaty-jednostek-prowadzacych-specjalizacje/nowa-dziedzina-ochrony-zdrowia-psychoterapia-dzieci-i-mlodziezy

 

Opis kursu

Kurs jest oparty o spójną, psychodynamiczną koncepcję rozwoju psychicznego, psychopatologii i procesu terapeutycznego pacjentów dziecięco – młodzieżowych. Zgodnie z założeniami psychoterapii psychodynamicznej przyjmujemy pierwszeństwo diagnozy zakłóceń w rozwoju i psychopatologii dziecka i adolescenta w stosunku do techniki terapii. Poszczególne rodzaje zaburzeń i ich terapia są opisywane i rozumiane zarówno w perspektywie psychiatrycznej jak i z punktu widzenia współczesnych koncepcji skoncentrowanych na opisie wewnętrznego świata pacjenta: teorii relacji z obiektem uwzględniających psychologię ego. Kurs obejmuje także koncepcje metalizacyjne i różne koncepcje współpracy z rodziną pacjenta. Obejmuje również wiedzę o optymalnych warunkach instytucjonalnych i środowiskowych, odpowiednich dla leczenia pacjentów z określonymi rozpoznaniami. W ramach kursu omawiane są zarówno sposoby pracy w terapii indywidualnej jak i w grupach terapeutycznych.


Program kursu 

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów i uczestników zaawansowanych etapów całościowych szkoleń z psychoterapii, zainteresowanych nabyciem kompetencji w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym.

Przewidziane są maksymalnie 3 grupy po 12 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena zawodowej sytuacji kandydata.

Preferowane będę osoby które:

- posiadają dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, który zawierał moduł dotyczący podejścia psychodynamicznego,

- posiadają doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym.


Rekrutacja na I rok 

 

Kiedy

Kurs będzie odbywał się w sobotę i niedzielę, zazwyczaj w czwarty lub trzeci weekend miesiąca.


Harmonogram IV edycji 


Harmonogram V edycji 


Cennik kursu 


Kadra szkoląca