Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

 

W związku z powstaniem specjalizacji psychoterapii dzieci i młodzieży, a także ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychoterapeutów dzieci i młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne ogłasza nabór na dwuletnie szkolenie uzupełniające z zakresu psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży.

Uzyskanie tytułu specjalisty psychoterapeuty dzieci i młodzieży może nastąpić na dwa sposoby:

  1. poprzez przejście całościowej ścieżki specjalizacyjnej w ośrodku akredytowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia i zdanie egzaminu państwowego oraz
  2.  poprzez uznanie dorobku zawodowego lub naukowego w dziedzinie Psychoterapia Dzieci i Młodzieży i zdanie egzaminu państwowego. Uznanie tego dorobku przez Ministra Zdrowia upoważnia do ubiegania się o uzyskanie tytułu specjalisty bez konieczności powtarzania całościowego kursu psychoterapii. Jednym z kryteriów, oprócz wcześniejszego ukończenia całościowego, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, jest wykazanie, że co najmniej 320 godzin zrealizowanego szkolenia dotyczyło zagadnień związanych z psychoterapią dzieci i młodzieży. Nasza oferta jest skierowana do tej grupy psychoterapeutów.

Link do kryteriów uznania dorobku:

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/kryteria-oceny-psychoterapia.pdf

Opis kursu

Kurs jest oparty o spójną, psychodynamiczną koncepcję rozwoju psychicznego, psychopatologii i procesu terapeutycznego pacjentów dziecięco – młodzieżowych. Zgodnie z założeniami psychoterapii psychodynamicznej przyjmujemy pierwszeństwo diagnozy zakłóceń w rozwoju i psychopatologii dziecka i adolescenta w stosunku do techniki terapii. Poszczególne rodzaje zaburzeń i ich terapia są opisywane i rozumiane zarówno w perspektywie psychiatrycznej jak i z punktu widzenia współczesnych koncepcji skoncentrowanych na opisie wewnętrznego świata pacjenta: teorii relacji z obiektem uwzględniających psychologię ego. Kurs obejmuje także koncepcje mentalizacyjne i różne koncepcje współpracy z rodziną pacjenta. Obejmuje również wiedzę o optymalnych warunkach instytucjonalnych i środowiskowych odpowiednich dla leczenia pacjentów z określonymi rozpoznaniami.


Program kursu 

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów i uczestników zaawansowanych etapów całościowych szkoleń z psychoterapii, zainteresowanych nabyciem kompetencji w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym.
Rekrutacja rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena sytuacji zawodowej kandydata.
Preferowane będę osoby które:

  • posiadają Dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, w którym główną modalnością było podejście psychodynamiczne
  • posiadają co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w wieku rozwojowym pod superwizją, szczególnie w warunkach instytucjonalnych (oddziały, poradnie, itd.)


Rekrutacja na I rok 

 

Kiedy

Kurs będzie odbywał się w sobotę i niedzielę, zazwyczaj w czwarty weekend miesiąca.


Harmonogram zajęć 


Cennik kursu 


Kadra szkoląca