Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

dwuletni, podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Edycja druga

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w drugiej edycji kursu specjalizacyjnego „Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży” w roku szkolnym 2021/22. Podobnie jak przy pierwszej edycji, kurs jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych psychoterapeutów dzieci i młodzieży oraz na powstanie nowej specjalizacji „Psychoterapia dzieci i młodzieży”

Uzyskanie tytułu specjalisty psychoterapeuty dzieci i młodzieży może nastąpić na dwa sposoby:

  1. poprzez przejście całościowej ścieżki specjalizacyjnej w ośrodku akredytowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia i zdanie egzaminu państwowego oraz
  2. poprzez uznanie dorobku zawodowego lub naukowego w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży i zdanie egzaminu państwowego. Uznanie tego dorobku przez Ministra Zdrowia upoważnia do ubiegania się o uzyskanie tytułu specjalisty bez konieczności powtarzania całościowego kursu psychoterapii. Jednym z kryteriów, oprócz wcześniejszego ukończenia ukończenia całościowego, 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, jest wykazanie, że co najmniej 320 godzin zrealizowanego szkolenia dotyczyło zagadnień związanych z psychoterapią dzieci i młodzieży. Nasza oferta jest skierowana do tej grupy psychoterapeutów.

Link do kryteriów uznania dorobku:

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/kryteria-oceny-psychoterapia.pdf

Opis kursu

Kurs jest oparty o spójną, psychodynamiczną koncepcję rozwoju psychicznego, psychopatologii i procesu terapeutycznego pacjentów dziecięco–młodzieżowych. Zgodnie z założeniami psychoterapii psychodynamicznej przyjmujemy pierwszeństwo diagnozy zakłóceń w rozwoju i psychopatologii dziecka i adolescenta w stosunku do techniki terapii. Poszczególne rodzaje zaburzeń i ich terapia są opisywane i rozumiane zarówno w perspektywie psychiatrycznej jak i z punktu widzenia współczesnych koncepcji skoncentrowanych na opisie wewnętrznego świata pacjenta: teorii relacji z obiektem uwzględniających psychologię ego. Kurs obejmuje także koncepcje metalizacyjne i różne koncepcje współpracy z rodziną pacjenta. Obejmuje również wiedzę o optymalnych warunkach instytucjonalnych i środowiskowych odpowiednich dla leczenia pacjentów z określonymi rozpoznaniami.


Program kursu 

Dla kogo

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów i uczestników zaawansowanych etapów całościowych szkoleń z psychoterapii, zainteresowanych nabyciem kompetencji w prowadzeniu psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. Przewidziane są maksymalnie 3 grupy po 12 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena zawodowej sytuacji kandydata.

Preferowane będę osoby które:

  • posiadają Dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, w którym główną modalnością było podejście psychodynamiczne
  • posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii w wieku rozwojowym pod superwizją, szczególnie w warunkach instytucjonalnych (oddziały, poradnie, itd.)


Rekrutacja na I rok 

 

Kiedy

Kurs będzie odbywał się w piątek po południu i w sobotę, zazwyczaj w czwarty lub trzeci weekend miesiąca.


Harmonogram II edycji 


Cennik kursu 


Kadra szkoląca