Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

Szkolenie proponujemy osobom zainteresowanym stosowaniem psychoterapii i pomocy psychologicznej, w każdych warunkach pracy, podniesieniem swojej kultury zawodowej oraz rozwojem osobistym.
Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu socjoterapeuty i trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Podyplomowy, dwuletni kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Kadra

  • mgr Kitrasiewicz Janusz

    Psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa ...

  • mgr Wilk Maciej

    Psycholog, pedagog, specjalista II stopnia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, certyfikowany superwizor psychoterapii psycho...

Kadra