Metody pracy

metody pracy terapeutycznej

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45-50 minut. W zależności od problematyki pacjenta, terapeuta proponuje formę psychoterapii ekspresywną lub podtrzymującą.

Forma ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta i wykorzystuje techniki klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji.

Forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji - gdzie terapeuta poprzez swoją aktywność i zachęcanie pacjenta do rozmowy skupia się na redukcji jego niepokoju i adaptacji do określonej sytuacji bez zasadniczej zmiany osobowości.