Etap wstępny (2023/24)

Zgłoszenie

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 trwa jeszcze w ośrodkach:  Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław i Lublin

 

Aby zgłosić udział należy wypełnić i wysłać formularz internetowy

Formularz zgłoszeniowy na Etap Wstępny 

Etap zaawansowany (2023/24)

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Studium 

 Wzór potwierdzenia zawarcia umowy 

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy 

 Formularz odstapienia od umowy 

Zgłoszenie

Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie  1 - 18 czerwca

 

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz internetowy.

Formularz zgłoszeniowy na Etap Zaawansowany Studium 

Można także pobrać plik pdf, wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą lub faksem. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń listem poleconym.

 Zgłoszenie na Etap Zaawansowany Studium 

Adres do wysyłki:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
30-523 Kraków,
ul. Zamoyskiego 56