Etap wstępny (2020/21)

Zgłoszenie

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od 1 kwietnia br.

Formularze można nadsyłać od 1 kwietnia do 31 sierpnia

Aby zgłosić udział należy wypełnić i wysłać formularz internetowy

Formularz zgłoszeniowy na Etap Wstępny 

Etap zaawansowany (2020/21)

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Studium 

 Wzór potwierdzenia zawarcia umowy 

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy 

 Formularz odstapienia od umowy 

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz internetowy.
Zgłoszenia proszę wysyłać w terminie  1 - 18 czerwca

Formularz zgłoszeniowy na Etap Zaawansowany Studium 

Można także pobrać plik pdf, wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą lub faksem. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń listem poleconym.

 Zgłoszenie na Etap Zaawansowany Studium 

Adres do wysyłki:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
30-523 Kraków,
ul. Zamoyskiego 56