Ścieżka edukacji Studium *

I rok

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (ETAP WSTĘPNY)

* ETAP ZAAWANSOWANY Studium rozpoczyna się od Intensywnego Treningu Wakacyjnego (I)

Wakacje

Intensywny Trening Wakacyjny (I)

II rok

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (II rok)

Wakacje

Intensywny Trening Wakacyjny (II)

Po zakończeniu Studium, możesz kontynować kształcenie od 2. roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (zobacz opis szkoły)

Opis szkolenia

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest szkoleniem, które koncentrując się na szeroko definiowanej pomocy psychologicznej i pedagogicznej pozwala adekwatnie reagować na współczesne problemy młodzieży szkolnej i szkoły. W obliczu pandemii, wymuszającej na szkołach wprowadzenie zdalnego nauczania, uczniowie a także nauczyciele muszą radzić sobie z zupełnie nowymi, nieznanymi dotąd wyzwaniami. Dotyczy to przede wszystkim wyższego niż zazwyczaj poziomu alienacji, izolacji dzieci i młodzieży, ograniczenia ich realnych kontaktów rówieśniczych. Ponadto zdalne nauczanie spowodowało lawinowy wzrost reakcji depresyjnych, wycofania z wszelkich aktywności, zwiększyło poziom lęku, niepewności w stosunkach koleżeńskich, jak również z osobami dorosłymi. Efektem powyższego mogą być pojawiające się częściej niż dotychczas zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, samookaleczenia, myśli samobójcze, depresje, zaburzenia lękowe, trudności adaptacyjne występujące wśród uczniów. Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oferuje kursantom rzetelną wiedzę oraz umiejętności w diagnozowaniu ww. zaburzeń i trudności, pozwalające rozpoznać patologiczne reakcje od chwilowych kryzysów, a także odpowiednie techniki wsparcia dla kadry pedagogicznej jaki i psychologów, aby mogli adekwatnie reagować wobec trudności prezentowanych przez uczniów szkoły.  

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie: psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wszystkich osób pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. 

Etap wstępny

Zajęcia ETAPU WSTĘPNEGO realizują Ośrodki, które uzyskały akredytację Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Mapa Ośrodków

Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Czytaj więcej o etapie wstępnym

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. 

Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie.

Czytaj więcej o etapie zaawansowanym


Rekrutacja Studium 


Cennik 


Harmonogram