Ścieżka edukacji Studium *

I rok

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (ETAP WSTĘPNY)

* ETAP ZAAWANSOWANY Studium rozpoczyna się od Intensywnego Treningu Wakacyjnego (I)

Wakacje

Intensywny Trening Wakacyjny (I)

II rok

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (II rok)

Wakacje

Intensywny Trening Wakacyjny (II)

Po zakończeniu Studium, możesz kontynować kształcenie od 2. roku Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (zobacz opis szkoły)

Opis szkolenia

Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży jest dwuetapowym szkoleniem. Ideą szkolenia jest przygotowanie: psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, socjoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych oraz ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wszystkich osób pracu­jących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także terapeutycznych innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. 

Etap wstępny

Zajęcia ETAPU WSTĘPNEGO realizują Ośrodki, które uzyskały akredytację Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Mapa Ośrodków

Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Ukończenie tego Etapu umożliwia udział w Etapie zaawansowanym.

Czytaj więcej o etapie wstępnym

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. 

Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie.

Czytaj więcej o etapie zaawansowanym


Rekrutacja Studium 


Cennik 


Harmonogram