Szczegółowy program wykładów i seminariów 

Wykłady Podstawowe zagadnienia dotyczące diagnozy i psychoterapii psychodynamicznej w pracy z osobą uzależnioną (tematyka wykładów i literatura) 

 

 1. Natura prawidłowej i zaburzonej struktury osobowości – 1 wykład 
 2. Wywiad strukturalny, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy uzależnienia – 2 wykłady
 3. Ocena kliniczna, diagnoza i wybór leczenia – 2 wykłady
 4. Ustanowienie ram leczenia oraz kontrakt terapeutyczny w pracy z osobą uzależnioną – 1 wykład,
 5. Neutralność techniczna i odstępstwa od neutralności technicznej – 1 wykład,
 6. Techniki leczenia i interwencje terapeutyczne – 1 wykład,
 7. Zjawisko oporu w pracy z osobą uzależnioną - 1 wykład
 8. Rodzaje przeniesień ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z osobą uzależnioną -1 wykład,

 

Piśmiennictwo:

 

 1. Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu osobowości borderline. PodręcznikKliniczny, Frank E. Yeomans, John F. Clarkin, Otto F. Kernberg.
 2. Psychoterapia Psychodynamiczna Patologii Osobowości. Leczenie Self i Funkcjonowania Interpersonalnego, EveCaligor, Otto. F. Kernberg, John F. Clarkin, Frank E. Yeomans,
 3. Implikacje terapeutyczne struktur przeniesienia u różnych patologii osobowości – Otto F. Kernberg
 4. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie -YelisoveDaniel.(red), Essentiale Paper on Addiction,
 5. Etiologia uzależnienia od narkotyków- Edward Glover, YelisoveDaniel.(red), Essentiale Paper on Addiction,
 6. Psychodynamikachronicznegoalkoholizmu.P. Knight, YelisoveDaniel.(red), Essentiale Paper on Addiction,

 

Wykłady Podstawowe zagadnienia psychoterapii uzależnień (tematyka wykładów i literatura)

 

 1. Społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne aspekty uzależnień. Organizacja lecznictwa odwykowego w Polsce.
 2. Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień substancjalnych. Substancje psychoaktywne a układ nerwowy.
 3. Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień behawioralnych.
 4. Podstawowe teorie uzależnień.
 5. Diagnoza nozologiczna uzależnienia.
 6. Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu osób uzależnionych, w tym leczenie zespołów abstynencyjnych
 7. Diagnozy różnicujące uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 
 8. Używanie szkodliwe a uzależnienie – charakterystyka zjawiska i wybrane metody pracy z osobami używającymi szkodliwe substancji psychoaktywnych. 
 9. Specyfika pracy z osobami młodocianymi uzależnionymi lub nadużywającymi substancji psychoaktywnych.
 10. Syndrom DDA i współuzależnienia z perspektywy psychodynamicznej.

 

Propozycja literatury na seminarium Psychodynamiczne teorie uzależnień

 

 1. Burton, N. (2005). Finding the lost girls. Multiplicity and dissociation in the treatment of addictions. Psychoanalytic Dialogues, 15(4), 587-612. (studium przypadku)
 2. Director, L. (2002). The value of relational psychoanalysis in the treatment of chronic drug and alcohol use. Psychoanalytic Dialogues, 12(4), 551-579. (studium przypadku)
 3. Director, L. (2005). Encounters with omnipotence in the psychoanalysis of substance users. Psychoanalytic Dialogues, 15(4), 567-586. (studium przypadku)
 4. Flores, P. J. (2004). Addiction as an attachment disorder. Lanham: Jason Aronson Books. (fragmenty)
 5. Flores, P. J. (2007). Group psychotherapy with addicted populations. An integration of Twelve-Step and psychodynamic theory. New York: Routledge, Taylor and Francis Group. (fragmenty)
 6. Khantzian, E. J. (2007). Treating addiction as a human process. Lanham: Jason Aronson Books. (fragmenty)
 7. Khantzian, E. J. (2012). Reflections on treating addictive disorders: a psychodynamic perspective. The American Journal on Addictions, 21, 274–279. (wstęp)
 8. Khantzian, E. J., Albanese, M. J. (2008). Understanding addiction as self-medication. Finding hope behind the pain. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. (fragmenty)
 9. Khantzian, E. J., Halliday, K. S., McAuliffe, W. E. (1990). Addiction and the vulnerable self. Modified Dynamic Group Therapy for substance abusers. New York, London: The Guilford Press. (fragmenty)
 10. Khantzian, E. J., Weegmann, M. (2009). Questions of substance: psychodynamic reflections on addictive vulnerability and treatment. Psychodynamic Practice, 15(4), 365–380. (wstęp)
 11. Krystal, H. (1977). Self- and Object-Representation in alcoholism and other drug-dependence: implications for therapy. W: J. D. Blaine, D. A. Julius (red.), Psychodynamics of drug dependence. NIDA Research Monograph 12 (p. 88-100). Washington, DC: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office.
 12. Levin, J. D. (1991). Treatment of alcoholism and other addictions. A self-psychology approach. Northvale/New Jersey/London: Jason Aronson Inc. (fragmenty)
 13. Marlo, H., Kalinian, H. (2002). Utilizing psychoanalytic psychotherapy in the treatment of substance abusers. Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 211-223.(studium przypadku)
 14. Read, A. (2006). Psychotherapy with addicted people. In: M. Weegmann, R. Cohen (ed.), The psychodynamics of addiction (p. 85-98). London and Philadelphia: Whurr Publishers.
 15. Reading, B. (2006). The application of Bowlby’s attachment theory to the psychotherapy of the addiction. In: M. Weegmann, R. Cohen (ed.), The psychodynamics of addiction (p. 13-30). London and Philadelphia: Whurr Publishers.
 16. Sweet, A. D. (2013). Aspects of internal self and object representations in disorganized attachment: clinical considerations in the assessment and treatment of chronic and relapsing substance misusers. British Journal of Psychotherapy, 29(2), 154-167.
 17. Ulman, R. B., Paul, H. (2006). The self psychology of addiction and its treatment. Narcissus in wonderland. New York, London: Routledge Taylor & Francis Group.
 18. Weegmann, M. (2006). The psychodynamic assessment of drug addicts. In: M. Weegmann, R. Cohen (ed.), The psychodynamics of addiction (p. 72-84). London and Philadelphia: WhurrPublishers.
 19. Weegmann, M. (2006). The vulnerable self: Heinz Kohut and the addictions. In: M. Weegmann, R. Cohen (ed.), The psychodynamics of addiction (p. 31-49). London and Philadelphia: WhurrPublishers.
 20. Williams, A. H. (2006). Container and contained: the school of Bion. In: M. Weegmann, R. Cohen (ed.), The psychodynamics of addiction (p. 3-12). London and Philadelphia: WhurrPublishers.
 21. Wurmser, L. (1977). Mr. Pecksniff’s horse? (Psychodynamics in compulsive drug use). W: J. D. Blaine, D. A. Julius (red.), Psychodynamics of drug dependence. NIDA Research Monograph 12 (p. 36-72). Washington, DC: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office.