25 lat pracy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

 

1993

Rozpoczęcie działalności szkoleniowej przez mgr Janusza Kitrasiewicza, dr. Piotra Drozdowskiego i mgr Władysława Banasia. Działalność szkoleniowa prowadzona była pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej. W ofercie szkoleniowej było szkolenie psychoterapeutyczne: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej trwające 1 rok. Zajęcia odbywały się w budynku Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno-Wychowawczej w Nowej Hucie.

1994

Realizowana jest II edycja Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajęcia trwają 3 lata. Szkolenie zawiera już 2-letnią grupę self-experience oraz Intensywny Trening Wakacyjny. Zjazdy I roku "Podstaw" odbywają się w Zakopanem.

1996

Do zespołu szkoleniowego dołącza doc. Boguchwał Winid, psychoanalityk, od 1979 roku pełniący funkcję superwizora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ.

1997

Zmienia się skład zespołu szkoleniowego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej, do zespołu szkoleniowego dołączają mgr Maciej Wilk i mgr Maciej Wacholc, którzy wraz dr. Piotrem Drozdowskim i mgr Januszem Kitrasiewiczem tworzą Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej. Z zespołu odchodzi mgr Władysław Banaś, który zakłada Krakowską Szkołę Psychoanalizy.

W oparciu o doświadczenia związane z pracą z młodzieżą prowadzoną przez mgrJanusza Kitrasiewicza, mgr Macieja Wilka i mgr Macieja Wacholca m.in. w Krakowskim Ośrodku Terapii, w ofercie szkoleniowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej pojawia się 2-letnie szkolenie adresowane do osób pracujących z młodzieżą pod nazwą: Studium Socjoterapii i Psychologicznego Treningu Grupowego. Wówczas szkolenie realizowane było w Krakowie (mgr Maciej Wilk) oraz w Szczecinie (mgr Maciej Wacholc).

1999

Studium Socjoterapii i Psychologicznego Treningu Grupowego jest prowadzone w różnych miastach Polski m.in. Bydgoszczy (mgr Piotr Miszewski, mgr Wiesław Talar, mgr Iwona Jaskólska, mgr Aleksandra Janiszewska), Wrocławiu (mgr Andrzej Trzęsicki, mgr Aneta Błażej), Gdańsku (mgr Marzena Pycka, mgr Ewa Mich-Frankowska), Lublinie (mgr Beata Hawryłko-Zygmunt i mgr Agnieszka Nowak), Łodzi (mgr Danuta Pisarek, mgr Ireneusz Pyzik).

2000

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zmienia nazwę na Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego. Następuje zmiana miejsca prowadzenia działalności psychoterapeutycznej i szkoleniowej. Siedziba Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego przenosi się z ul. Długiej 65 na ul. Westerplatte 12.

Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego wydaje zeszyt szkoleniowy: Depresje – ujęcie psychiatryczne i psychodynamiczne. Psychoterapia. Zeszyt zawiera zapisy wykładów dr. Piotra Drozdowskiego prezentowane w ramach kursu p.n. Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w latach 1997-1999.

Kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej zostaje rozbudowany do szkolenia 4-letniego. Początkowo 4. rok był szkoleniem 1-dniowym. Miał on charakter superwizyjno-seminaryjny. Po raz pierwszy pojawiła się analiza tekstów.

Do zespołu szkoleniowego dołącza mgr Magdalena Nałęcz-Nieniewska, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, psychoterapeuta pracujący do 1999 roku na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ.

2001

Następuje kolejna zmiana nazwy. Nazwa Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego zostaje zastąpiona przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Skład współpracowników stale się powiększa, stopniowo dołączają do niego m.in. absolwenci prowadzonych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne szkoleń. W zespole dydaktycznym pojawiają się m.in. mgr Agnieszka Sibila, mgr Paweł Glita, mgr Katarzyna Starowicz, mgr Małgorzata-Starosta-Rudy, mgr Katarzyna Gwóźdź, mgr Bożena Gramatyka, mgr Piotr Jakimowski.

2002

Zespół współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego zostaje rozszerzony o pracowników Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ. Do zespołu stopniowo dołączają: lek. med. Adam Curyło, mgr Teresa Żuchowicz, mgr Agata Michalec, lek. med. Joanna Dziasek, lek. med. Mariusz Ślosarczyk.

2003

W wieku 78 lat niespodziewanie umiera doc. Boguchwał Winid – współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, superwizor Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, stypendysta fundacji Rockefellera w Nowym Jorku, uczeń dr. Gustawa Bychowskiego, polskiego psychoanalityka zajmującego się psychozami, którego poznał w 1960 roku, w trakcie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

2005

4-letnie szkolenie funkcjonujące już pod nazwą Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej otrzymuje atestację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jako szkolenie całościowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenie zostaje rozbudowane o 6-dniowy wyjazd, funkcjonujący pod nazwą Wakacyjne Zgrupowanie Szkoleniowe. Wyjazd odbywa się pomiędzy III i IV rokiem Szkoły. Celem tego zgrupowania jest nauka grupowej psychoterapii psychodynamicznej.

Prowadzenie sekretariatu przejmuje Edyta Pater, którą wspomaga Irena Król – wcześniejszy wieloletni pracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii.

2006

Z inicjatywy przede wszystkim mgr Macieja Wacholca, mgr Janusza Kitrasiewicza, mgr Macieja Wilka i dr. Piotra Drozdowskiego, przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji zostaje powołane Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Towarzystwo zrzesza osoby, które przeszły całościowe szkolenie psychodynamiczne. Pierwszym prezesem Towarzystwa został mgr Janusz Kitrasiewicz.

2010

Po długiej chorobie umiera Maciej Wacholc - psychoterapeuta PTP, superwizor treningu i warsztatu psychologicznego PTP, wieloletni współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, gorący orędownik powstania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

11-dniowy Intensywny Trening Wakacyjny odbywa się po raz pierwszy w Mąchocicach Kapitulnych. Wcześniej te zgrupowania odbywały się w różnych miejscach Polski m.in. w Świdwinie, Jarocinie, Barlinku, Świnoujściu, Zakopanem, Blankach, Dolinie Kościeliskiej, Białogórze, Borowicach, Tleniu, Cieniawie.

Ostatnia już zmiana miejsca prowadzenia działalności. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne przenosi się do budynku przy ul. Zamoyskiego 56.

2011

Wydawnictwo IMAGO we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym wydaje książkę Glena Gabbarda Sallye M. Wilkinsona Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline.

2-letnie Studium Socjoterapii ostatecznie zmienia nazwę na Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Zmiana ta jest wynikiem podkreślenia psychodynamicznego sposobu myślenia i pracy z młodzieżą.

2012

Kolejna pozycja wydana przez wydawnictwo IMAGO we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest to książka Herberta RosenfeldaImpas i interpretacja.

Doprecyzowane zostaje pojęcie psychoterapii psychodynamicznej jako metody leczenia opartej o badanie struktury i mechanizmów zaburzenia. Wynikiem czego było opracowanie przez dr. Piotra Drozdowskiego „Aksjologii Psychoterapeuty Psychodynamicznego”, która aktualnie funkcjonuje jako „konstytucja psychoterapii” środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych, wykształconych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

2013

Ukazuje się książka Marioli WereszkaPsychoterapia to jest moja partia polityczna. W książce, która jest opowieścią o ludziach, którzy tworzyli historię i współczesność polskiej i krakowskiej psychoterapii opublikowane zostały wywiady z dr. Piotrem Drozdowskim i mgr Magdaleną Nałęcz-Nieniewską oraz wspomnienia mgr Janusza Kitrasiewicza i mgr Macieja Wilka o doc. Boguchwale Winidzie.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej wprowadza certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii psychodynamicznej. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej wypełnia wszystkie warunki formalne związane z możliwością uzyskania tych certyfikatów.

Nawiązanie współpracy merytoryczno-szkoleniowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University, którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg.

Prof. Frank Yeomans podczas swojego pobytu w Polsce przeprowadza 3-dniowe szkolenie z TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

2014

Zostają utworzone dwie pierwsze grupy szkoleniowe uczące się u superwizorów współpracujących z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University. Grupy prowadzone są przez prof. Franka Yeomansa prof. Erica Fertucka.

Podczas swojego pobytu w Polsce prof. Eric Fertuck przeprowadza 2-dniowe szkolenie z Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne wydaje książkę Macieja WilkaDiagnoza w socjoterapii ujęcie psychodynamiczne. Książka jest podsumowaniem blisko 30 lat doświadczeń kadry Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego dotyczących socjoterapii, diagnozy i pracy z młodzieżą.

2015

Powstaje kolejna grupa szkoleniowa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu prowadzona przez prof. Erica Fertucka. Członkami grupy są współpracownicy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Podczas swojego pobytu w Polsce prof. Otto Kernberg i prof. Frank Yeomans prowadzą 2-dniowe superwizje dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zostaje objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Dzięki tej akredytacji Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży uzyskuje status kursu doskonalenia zawodowego.

Z inicjatywy mgr Macieja Wilka, mgr Janusza Kitrasiewicza i mgr Piotra Miszewskiego zostaje powołane Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. Stowarzyszenie zrzesza absolwentów Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, przyznaje certyfikaty superwizora socjoterapii i socjoterapeuty. Stowarzyszenie jest partnerem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pierwszym prezesem zostaje mgr Aleksandra Froelich-Deja.

W związku ze zwiększającą się ilością pracy do pracowników sekretariatu dołącza Radosław Wiśniewski.

2017

Umiera Irena Król - wieloletni pracownik sekretariatu Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i Krakowskiego Ośrodka Terapii. Dla wielu uczestników szkolenia Pani Irenka była „dobrym duchem” KCP.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej przy współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym wydaje książkę Eve CaligorOtto KernbergaJohna F. Clarkina– Podręcznik psychoterapii psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu.

Kolejne dwa dni superwizji prowadzonych dla Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego przez prof. Otto Kernberga i prof. Eve Caligor podczas ich pobytu w Polsce.

2018

Zacieśnia się współpraca z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University – utworzone zostają kolejne trzy grupy szkoleniowe prowadzone przez superwizorów International Society of Transference Focused Psychotherapy (Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu).

Po zakończonym VIII Sympozjum PTPPd prof. Stephan Doering w dniach 17-18.09.2018 przeprowadził superwizję dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W trakcie V Konferencji TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) zorganizowanej przez ISTFP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) która odbyła się w Barcelonie w terminie 30.09-2.10.2018 współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Poznaniu prof. Mateusz Stróżyński jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat psychoterapeuty TFP.

2019

W marcu w dniach 22-24.03.2019 odbył się egzamin na certyfikat psychoterapeuty TFP. Egzaminatorami byli superwizorzy ISTFP: Sergio Dazzi, Nel Draijer, Alvise Orlandini oraz Eda Vendysowa Bakalarova. Certyfikat psychoterapeuty otrzymali: mgr Maria Bazan, mgr Paweł Glita, mgr Bożena Gramatyka, mgr Karolina Brózda-Pabich, mgr Katarzyna Gwóźdź, mgr Piotr Jakimowski, mgr Zuzanna Kasprzak, mgr Andrzej Kitrasiewicz, mgr Janusz Kitrasiewicz, mgr Zuzanna Korga, mgr Marcin Kramek, lek. med. Jeremi Kośmicki, mgr Anna Kurkowiak, mgr Konstancja Lewińska-Dudek, mgr Marcin Makulski, mgr Piotr Miszewski, mgr Patrycja Staniszewska, mgr Agnieszka Sibila, mgr Andrzej Trzęsicki, mgr Maciej Wilk.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne przy współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowało wydanie kolejnej książki: Psychoterapia Psychodynamiczna Patologii Osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego. Autorami tej pozycji są: Eve Caligor, Otto F. Kernbreg, John F. Clarkin, Frank E. Yeomans.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży realizowane jest w wielu miastach Polski przez autoryzowane Ośrodki: Gdynia (mgr Sebastian Pienkowski), Gdańsk (mgr Marzena Pycka i mgr Katarzyna Wieczorek), Białystok (mgr Hubert Stocker), Łódź (mgr Danuta Pisarek), Lublin (mgr Beata Hawryłko-Zygmunt), Rzeszów (mgr Dorota Senderecka), Kraków (mgr Małgorzata Starostka-Rudy), Katowice (mgr Dorota Michalik), Wrocław (mgr Marcin Kramek), Szczecin (lek. med. Jeremi Kośmicki, mgr Katarzyna Żabińska-Sikorska), Bydgoszcz (mgr Piotr Miszewski), Poznań (mgr Piotr Miszewski, dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska).

Opracował Piotr Miszewski
24.03.2019