29 lat pracy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

 

1993

Rozpoczęcie działalności szkoleniowej przez Janusza Kitrasiewicza, Piotra Drozdowskiego i Władysława Banasia. Działalność szkoleniowa prowadzona była pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej. W ofercie szkoleniowej było szkolenie psychoterapeutyczne: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej trwające 1 rok. Zajęcia odbywały się w budynku Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno-Wychowawczej w Nowej Hucie.

1994

Realizowana jest II edycja Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej. Zajęcia trwają 3 lata. Szkolenie zawiera już 2-letnią grupę self-experience oraz Intensywny Trening Wakacyjny. Zjazdy I roku "Podstaw" odbywają się w Zakopanem.

1996

Do zespołu szkoleniowego dołącza doc. Boguchwał Winid, psychoanalityk, od 1979 roku pełniący funkcję superwizora Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ.

1997

Zmienia się skład zespołu szkoleniowego Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej, do zespołu szkoleniowego dołączają Maciej Wilk i Maciej Wacholc, którzy wraz Piotrem Drozdowskim i Januszem Kitrasiewiczem tworzą Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej. Z zespołu odchodzi Władysław Banaś, który zakłada Krakowską Szkołę Psychoanalizy.

W oparciu o doświadczenia związane z pracą z młodzieżą prowadzoną przez Janusza Kitrasiewicza, Macieja Wilka i Macieja Wacholca m.in. w Krakowskim Ośrodku Terapii, w ofercie szkoleniowej Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej pojawia się 2-letnie szkolenie adresowane do osób pracujących z młodzieżą pod nazwą: Studium Socjoterapii i Psychologicznego Treningu Grupowego. Wówczas szkolenie realizowane było w Krakowie (Maciej Wilk) oraz w Szczecinie (Maciej Wacholc).

1999

Studium Socjoterapii i Psychologicznego Treningu Grupowego jest prowadzone w różnych miastach Polski m.in. Bydgoszczy (Piotr Miszewski, Wiesław Talar, Iwona Jaskólska, Aleksandra Janiszewska), Wrocławiu (Andrzej Trzęsicki, Aneta Błażej), Gdańsku (Marzena Pycka, Ewa Mich-Frankowska), Lublinie (Beata Hawryłko-Zygmunt i Agnieszka Nowak), Łodzi (Danuta Pisarek, Ireneusz Pyzik).

2000

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej zmienia nazwę na Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego. Następuje zmiana miejsca prowadzenia działalności psychoterapeutycznej i szkoleniowej. Siedziba Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego przenosi się z ul. Długiej 65 na ul. Westerplatte 12.

Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego wydaje zeszyt szkoleniowy: Depresje – ujęcie psychiatryczne i psychodynamiczne. Psychoterapia. Zeszyt zawiera zapisy wykładów Piotra Drozdowskiego prezentowane w ramach kursu p.n. Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w latach 1997-1999.

Kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej zostaje rozbudowany do szkolenia 4-letniego. Początkowo 4. rok był szkoleniem 1-dniowym. Miał on charakter superwizyjno-seminaryjny. Po raz pierwszy pojawiła się analiza tekstów.

Do zespołu szkoleniowego dołącza Magdalena Nałęcz-Nieniewska, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego, psychoterapeuta pracujący do 1999 roku na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ.

2001

Następuje kolejna zmiana nazwy. Nazwa Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego zostaje zastąpiona przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Skład współpracowników stale się powiększa, stopniowo dołączają do niego m.in. absolwenci prowadzonych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne szkoleń. W zespole dydaktycznym pojawiają się m.in. Agnieszka Sibila, Paweł Glita, Katarzyna Starowicz, Małgorzata-Starosta-Rudy, Katarzyna Gwóźdź, Bożena Gramatyka, Piotr Jakimowski.

2002

Zespół współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego zostaje rozszerzony o pracowników Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ. Do zespołu stopniowo dołączają: lek. med. Adam Curyło, Teresa Żuchowicz, Agata Michalec, lek. med. Joanna Dziasek, lek. med. Mariusz Ślosarczyk.

2003

W wieku 78 lat niespodziewanie umiera doc. Boguchwał Winid – współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, superwizor Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości CMUJ, stypendysta fundacji Rockefellera w Nowym Jorku, uczeń dr. Gustawa Bychowskiego, polskiego psychoanalityka zajmującego się psychozami, którego poznał w 1960 roku, w trakcie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

2005

4-letnie szkolenie funkcjonujące już pod nazwą Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej otrzymuje atestację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jako szkolenie całościowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenie zostaje rozbudowane o 6-dniowy wyjazd, funkcjonujący pod nazwą Wakacyjne Zgrupowanie Szkoleniowe. Wyjazd odbywa się pomiędzy III i IV rokiem Szkoły. Celem tego zgrupowania jest nauka grupowej psychoterapii psychodynamicznej.

Prowadzenie sekretariatu przejmuje Edyta Pater, którą wspomaga Irena Król – wcześniejszy wieloletni pracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii.

2006

Z inicjatywy przede wszystkim Macieja Wacholca, Janusza Kitrasiewicza, Macieja Wilka i Piotra Drozdowskiego, przy współpracy z Laboratorium Psychoedukacji zostaje powołane Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Towarzystwo zrzesza osoby, które przeszły całościowe szkolenie psychodynamiczne. Pierwszym prezesem Towarzystwa został Janusz Kitrasiewicz.

2010

Po długiej chorobie umiera Maciej Wacholc - psychoterapeuta PTP, superwizor treningu i warsztatu psychologicznego PTP, wieloletni współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, gorący orędownik powstania Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

11-dniowy Intensywny Trening Wakacyjny odbywa się po raz pierwszy w Mąchocicach Kapitulnych. Wcześniej te zgrupowania odbywały się w różnych miejscach Polski m.in. w Świdwinie, Jarocinie, Barlinku, Świnoujściu, Zakopanem, Blankach, Dolinie Kościeliskiej, Białogórze, Borowicach, Tleniu, Cieniawie.

Ostatnia już zmiana miejsca prowadzenia działalności. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne przenosi się do budynku przy ul. Zamoyskiego 56.

2011

Wydawnictwo IMAGO we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym wydaje książkę Glena Gabbarda Sallye M. Wilkinsona Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline.

2-letnie Studium Socjoterapii ostatecznie zmienia nazwę na Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Zmiana ta jest wynikiem podkreślenia psychodynamicznego sposobu myślenia i pracy z młodzieżą.

2012

Kolejna pozycja wydana przez wydawnictwo IMAGO we współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest to książka Herberta RosenfeldaImpas i interpretacja.

Doprecyzowane zostaje pojęcie psychoterapii psychodynamicznej jako metody leczenia opartej o badanie struktury i mechanizmów zaburzenia. Wynikiem czego było opracowanie przez Piotra Drozdowskiego „Aksjologii Psychoterapeuty Psychodynamicznego”, która aktualnie funkcjonuje jako „konstytucja psychoterapii” środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych, wykształconych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

2013

Ukazuje się książka Marioli WereszkaPsychoterapia to jest moja partia polityczna. W książce, która jest opowieścią o ludziach, którzy tworzyli historię i współczesność polskiej i krakowskiej psychoterapii opublikowane zostały wywiady z Piotrem Drozdowskim i Magdaleną Nałęcz-Nieniewską oraz wspomnienia Janusza Kitrasiewicza i Macieja Wilka o doc. Boguchwale Winidzie.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej wprowadza certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii psychodynamicznej. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej wypełnia wszystkie warunki formalne związane z możliwością uzyskania tych certyfikatów.

Nawiązanie współpracy merytoryczno-szkoleniowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University, którego dyrektorem jest Otto Kernberg.

Frank Yeomans podczas swojego pobytu w Polsce przeprowadza 3-dniowe szkolenie z TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

2014

Zostają utworzone dwie pierwsze grupy szkoleniowe uczące się u superwizorów współpracujących z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University. Grupy prowadzone są przez Franka Yeomansa Erica Fertucka.

Podczas swojego pobytu w Polsce Eric Fertuck przeprowadza 2-dniowe szkolenie z Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne wydaje książkę Macieja WilkaDiagnoza w socjoterapii ujęcie psychodynamiczne. Książka jest podsumowaniem blisko 30 lat doświadczeń kadry Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego dotyczących socjoterapii, diagnozy i pracy z młodzieżą.

2015

Powstaje kolejna grupa szkoleniowa Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu prowadzona przez Erica Fertucka. Członkami grupy są współpracownicy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Podczas swojego pobytu w Polsce Otto Kernberg i Frank Yeomans prowadzą 2-dniowe superwizje dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne zostaje objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Dzięki tej akredytacji Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży uzyskuje status kursu doskonalenia zawodowego.

Z inicjatywy Macieja Wilka, Janusza Kitrasiewicza i Piotra Miszewskiego zostaje powołane Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. Stowarzyszenie zrzesza absolwentów Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, przyznaje certyfikaty superwizora socjoterapii i socjoterapeuty. Stowarzyszenie jest partnerem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pierwszym prezesem zostaje Aleksandra Froelich-Deja.

W związku ze zwiększającą się ilością pracy do pracowników sekretariatu dołącza Radosław Wiśniewski.

2017

Umiera Irena Król - wieloletni pracownik sekretariatu Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i Krakowskiego Ośrodka Terapii. Dla wielu uczestników szkolenia Pani Irenka była „dobrym duchem” KCP.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej przy współpracy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym wydaje książkę Eve Caligor, Otto Kernberga, Johna F. ClarkinaPodręcznik psychoterapii psychodynamicznej w patologii osobowości z wyższego poziomu.

Kolejne dwa dni superwizji prowadzonych dla Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego przez Otto Kernberga i Eve Caligor podczas ich pobytu w Polsce.

2018

Zacieśnia się współpraca z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University – utworzone zostają kolejne trzy grupy szkoleniowe prowadzone przez superwizorów International Society of Transference Focused Psychotherapy (Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu).

Po zakończonym VIII Sympozjum PTPPd Stephan Doering w dniach 17-18 września 2018 przeprowadził superwizję dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

W trakcie V Konferencji TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) zorganizowanej przez ISTFP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) która odbyła się w Barcelonie w terminie 30.09-2.10.2018 współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Poznaniu Mateusz Stróżyński jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat psychoterapeuty TFP.

2019

W marcu w dniach 22-24.03.2019 odbył się egzamin na certyfikat psychoterapeuty TFP. Egzaminatorami byli superwizorzy ISTFP: Sergio Dazzi, Nel Draijer, Alvise Orlandini oraz Eda Vendysowa Bakalarova. Certyfikat psychoterapeuty otrzymali: Maria Bazan, Paweł Glita, Bożena Gramatyka, Karolina Brózda-Pabich, Katarzyna Gwóźdź, Piotr Jakimowski, Zuzanna Kasprzak, Andrzej Kitrasiewicz, Janusz Kitrasiewicz, Zuzanna Korga, Marcin Kramek, lek. med. Jeremi Kośmicki, Anna Kurkowiak, Konstancja Lewińska-Dudek, Marcin Makulski, Piotr Miszewski, Patrycja Staniszewska, Agnieszka Sibila, Andrzej Trzęsicki, Maciej Wilk.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne przy współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowało wydanie kolejnej książki: Psychoterapia Psychodynamiczna Patologii Osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego. Autorami tej pozycji są: Eve Caligor, Otto F. Kernbreg, John F. Clarkin, Frank E. Yeomans.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży realizowane jest w wielu miastach Polski przez autoryzowane Ośrodki: Gdynia (Sebastian Pienkowski), Gdańsk (Marzena Pycka i Katarzyna Wieczorek), Białystok (Hubert Stocker), Łódź (Danuta Pisarek), Lublin (Beata Hawryłko-Zygmunt), Rzeszów (Dorota Senderecka), Kraków (Małgorzata Starostka-Rudy), Katowice (Dorota Michalik), Wrocław (Marcin Kramek), Szczecin (lek. med. Jeremi Kośmicki, Katarzyna Żabińska-Sikorska), Bydgoszcz (Piotr Miszewski), Poznań (Piotr Miszewski, Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska).

Osoby, które uzyskały certyfikat psychoterapeuty TFP rozpoczęły kolejny etap szkolenia przygotowujący do uzyskania do uzyskania certyfikatu superwizora – nauczyciela TFP. Grupy szkoleniowe prowadzą superwizorzy ISTFP – Alvise Orlandini i Sergio Dazzi.

Po zakończeniu VIII Konferencji PTPPd dniach 7-8 września odbyły się superwizje dla współpracowników Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzone przez Franka Yeomansa i Karin Ensink.

2020

W ofercie szkoleniowej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego pojawia się nowa pozycja- Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży – dwuletni, podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

2021

W styczniu Krakowskie Centrum Psychodynamiczne przy współpracy z ISTFP zorganizowało I edycję całościowego szkolenia specjalistycznego z Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Dwuletnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty TFP odbywa się w Poznaniu. Zajęcia szkoleniowe prowadzą superwizorzy ISTFP: Nel Draijer i Stephan Doering oraz współpracowniczki Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego: Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska oraz Anna Kaczmarska-Pająk.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne przy współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychodynamicznej przygotowało wydanie książki prof. Otto Kernberga: „Przepracowanie agresji i odzyskanie erotyzmu”.

W dniu 27.11.2021 w siedzibie Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego odbył się wykład: „Modele Superwizji Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu”. Wykładowcami byli superwizorzy-nauczyciele TFP: Sergio Dazzi, Petra Holler, Alvise Orlandini.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej doceniło rolę i wkład Janusza Kitrasiewicza w tworzenie i rozwój środowiska psychoterapeutów psychodynamicznych zrzeszonych w PTPPd i ustanowiło Nagrodę Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pod patronatem Janusza Kitrasiewicza.

2022

W czerwcu rozpoczęły się pierwsze egzaminy certyfikacyjne na certyfikat superwizora nauczyciela TFP. Certyfikat superwizora nauczyciela TFP otrzymali: Maciej Wilk, Marcin Kramek, Paweł Glita, Agnieszka Sybila, Zuzanna Korga, Maria Bazan, lek.med. Jeremi Kośmicki, Piotr Miszewski, Konstancja Lewińska, Andrzej Kitrasiewicz.

Oferta szkoleniowa Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego zostaje poszerzona o podyplomowe, roczne szkolenie specjalizacyjne: „Specjalistyczne podyplomowe szkolenie dla psychoterapeutów pracujących z osobami z podwójną diagnozą (zaburzenia osobowości i uzależnienie)".

Opracował Piotr Miszewski
24.07.2022