Warunki ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej

  1. Zrealizowanie pełnego programu szkolenia, który zawiera odpowiednią ilość godzin do standardów uzyskania certyfikatu psychoterapeuty zajęć teoretycznych i praktycznych.
  2. Zaliczenie indywidualnej terapii szkoleniowej (jeżeli Uczestnik nie zaliczył terapii szkoleniowej w grupie self-experience) – w ilości minimum 200 godzin.
  3. Staż kliniczny – minimum 300 godzin odbyte w placówkach, gdzie leczeni są pacjenci dorośli z różnymi zaburzeniami psychicznymi z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych (z pacjentami psychotycznymi).
  4. Przygotowanie w formie pisemnej „prezentacji przypadku” psychoterapii indywidualnej lub grupowej i zdanie egzaminu z tej prezentacji.
  5. Przedstawienie 30 prezentacji superwizyjnych u superwizorów KCP, lub zaakceptowanych przez KCP.
  6. Wypełnienie zobowiązań finansowych względem KCP.
  7. Uzyskanie dyplomu do trzech lata od daty ostatniego zjazdu czwartego roku.

Łączny czas trwania szkolenia - 1250 godzin, realizowanych w ciągu co najmniej 4 lat.

Kraków, dn. 19.03.2024 r.