Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. 

Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

Zajęcia odbywają się równolegle w kilku miastach Polski w: Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie.

Na zajęcia składają się:

Pierwszy INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe w drugiej połowie sierpnia)

 • Podstawy procesu terapeutycznego (WYKŁAD)
 • Indywidualny kontakt terapeutyczny (WARSZTAT)
 • Praca z grupą (WARSZTAT/SEMINARIUM)
 • Grupowe zajęcia superwizyjne

Osiem dwudniowych spotkań (pt/sob lub sob/niedz w zależności od miejsca realizacji)

 • Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Podstawowe zagadnienia relacji terapeutycznej (WYKŁAD I SEMINARIUM)
 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży (WYKŁAD)
 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne (WYKŁAD)
 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek (WARSZTAT)
 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień (WARSZTAT)
 • Grupowe zajęcia superwizyjne

Drugi INTENSYWNY TRENING WAKACYJNY (8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe, do wyboru: w drugiej połowie czerwca lub pierwszej połowie lipca)

 • Podstawy psychopatologii (WYKŁAD)
 • Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne (WYKŁAD)
 • Superwizja grupowa Psychoterapia (WARSZTAT)
 • Proces terapeutyczny - analiza przypadku (SEMINARIUM)

Łącznie szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:

 • pozytywny wynik egzaminu na zakończenie Szkolenia,
 • zaliczenie zajęć składających się na Szkolenie.
 • uregulowane sprawy formalne.


Rekrutacja Studium 


Cennik 


Harmonogram