Kadra szkoląca:

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

mgr Paweł Glita

kierownik merytoryczny, psycholog, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Absolwent szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).
Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii młodzieży i superwizji zespołów prowadzących psychoterapię młodzieży. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na temat psychodynamicznej psychoterapii młodzieży.

mgr Katarzyna Gwóźdź

psycholog, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP).
Absolwentka szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Posiada wieloletnią praktykę w indywidualnej i grupowej psychoterapii młodzieży a także szkoleniu i superwizji psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Autorka prac i wystąpień dotyczących psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Ewa Stachowiak

specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pedagog, specjalista terapii środowiskowej,  superwizor szkoleniowy KCP. Autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży;  współzałożyciel i z-ca kierownika Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie, specjalizującego się m.in. w ambulatoryjnym, psychoterapeutycznym leczeniu dzieci i młodzieży.

oraz zaproszeni goście