Kadra szkoląca:

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

mgr Paweł Glita

Kierownik merytoryczny, psycholog, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Absolwent szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).

Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii młodzieży i superwizji zespołów prowadzących psychoterapię młodzieży.

Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na temat psychodynamicznej psychoterapii młodzieży.

mgr Katarzyna Gwóźdź

Psycholog, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP).

Absolwentka szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Posiada wieloletnią praktykę w indywidualnej i grupowej psychoterapii młodzieży a także szkoleniu i superwizji psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Autorka prac i wystąpień dotyczących psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży.

mgr Ewa Stachowiak

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pedagog, specjalista terapii środowiskowej, superwizor szkoleniowy KCP.

Autorka i współautorka wystąpień i publikacji dot. m.in. diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Współzałożyciel i z-ca kierownika Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie, specjalizującego się m.in. w ambulatoryjnym, psychoterapeutycznym leczeniu dzieci i młodzieży.

dr Maciej Pilecki

Ordynator Kliniki Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr n. med. psychiatra, psychiatra wieku rozwojowego, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Sylwia Zaremba

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od ponad 10 lat prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Mały Książę oraz w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów dziecięcych oraz dla nauczycieli i wychowawców. Publikuje artykuły na temat psychoterapii dzieci w czasopismach specjalistycznych.

Aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winniocotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Urszula Turyna

Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie certyfikacji. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Mały Książę, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej jako terapeutka dzieci.

Współzałożycielka Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd. W ramach Stowarzyszenia od 2015 roku organizuje wyjazdy terapeutyczne „Myśli Gąsienicy” dla rodziców po deprywacjach i ich dzieci.

Autorka i współautorka wystąpień konferencyjnych i publikacji dotyczących min. psychoterapii dzieci. Tworzy programy terapeutyczno-profilaktyczne dla dzieci, rodziców i osób pracujących z dziećmi. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi. Prowadzi badania naukowe dotyczące rozwoju dzieci, zjawisk w psychoterapii dzieci oraz narzędzi diagnostycznych. 

mgr Agnieszka Ryss

Psycholog i psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie certyfikacji. Pracuje od ponad 10 lat w Krakowskim Ośrodku Terapii w Zespole Terapii Dziecka i Rodziców, prowadzi też prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Krakowskim Ośrodku Diagnozy i Psychoterapii.

Współzałożycielka i aktualnie wiceprezes Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPPd.

Praktykuje psychoterapię indywidualną i grupową dzieci, tworząc autorskie programy pracy grupowej. We współpracy z terapeutami Zespołu Terapii Rodzin KOT, współtworzy nowatorski projekt diagnozy psychodynamicznej dziecka w systemie rodziny. Inspiracją w jej pracy jest realizacja psychoterapii w praktyce, jak też konceptualizacja zjawisk psychoterapii dzieci. 

mgr Małgorzata Starostka-Rudy

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. 

Uczestnik szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu - TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). 

Posiada doświadczenie w indywidualnej i grupowej psychoterapii młodzieży oraz w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w poradniach psychologiczno–pedagogicznych. Prowadzi także szkolenia i superwizje psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

mgr Piotr Halkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Autor wystąpień i publikacji dotyczących metod diagnozy i terapii młodzieży, wykładowca na wyższej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu metod diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Na co dzień pracuje w Ośrodku "Kompas" w Będzinie oraz w gabinecie prywatnym.

Jest absolwentem szkolenia w zakresie terapii opartej na mentalizacji dla nastolatków (MBT - A) w Anna Freud Centre w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, szczególnie interesują go zagadnienia rozwoju osobowości nastolatków i terapia zaburzeń jedzenia. 

mgr Ewelina Rejner-Cupiał

Psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta środowiskowy, psycholog, pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych.

Autorka i współautorka wystąpień i publikacji na temat diagnozowania i psychodynamicznego leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie psychoterapeutycznej pracy z młodzieżą, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, w strukturach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

mgr Joanna Klus

Psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka, psycholog.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w formule indywidualnej i grupowej w ramach struktury Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz gabinetu prywatnego.

Współautorka wystąpień na temat wykorzystywania podejścia psychodynamicznego w pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.