Rekrutacja na I rok Szkoły 2021/22

 

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 będzie trwać od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2021

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej

 Wzór umowy

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 Formularz odstapienia od umowy

Zgłoszenie na II rok Szkoły

Dla osób powracających po przerwie na kurs po:

  • I roku Szkoły (Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej)
  • II roku Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Rekrutacja trwa do 15 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

 Zgłoszenie na II rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (.doc)  

Adres do wysyłki:
biuro@kcp.com.pl