Rekrutacja na I rok Szkoły 2018/19

 

Termin przyjmowania zgłoszeń w zależności od miejsca szkolenia:

  • Gdańsk, Poznań do 15 września 2018
  • Kraków do 30 września 2018 

 

Ważne dokumenty

Przed wysłaniem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

 Regulamin Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej  

 Wzór potwierdzenia zawarcia umowy 

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy 

 Formularz odstapienia od umowy 

Zgłoszenie

Aby zgłosić udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz internetowy.

Formularz zgłoszeniowy na I rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej 

Można także pobrać plik pdf, wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą lub faksem. Prosimy nie wysyłać zgłoszeń listem poleconym.

 Zgłoszenie na I rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej 

Adres do wysyłki:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
30-523 Kraków,
ul. Zamoyskiego 56

Zgłoszenie na II rok Szkoły

Dla osób powracających po przerwie na kurs po:

  • I roku Szkoły (Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej)
  • II roku Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Rekrutacja trwa do 15 czerwca.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

 Zgłoszenie na II rok Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (.doc)  

Adres do wysyłki:
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
30-523 Kraków,
ul. Zamoyskiego 56