Etap wstępny

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Umożliwiając korzystanie z oferty szkoleniowej, zajęcia realizowane są w wielu miastach Polski między innymi w: Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu.

Konstrukcja szkolenia

 • elementy psychologii ogólnej
 • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • teoria socjoterapii
 • diagnoza socjo – i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
 • kontakt terapeutyczny
 • komunikacja interpersonalna
 • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
 • elementy terapii indywidualnej i grupowej
 • elementy profilaktyki uzależnień
 • rysunek w pracy terapeutycznej
 • teoria i zastosowanie psychodramy
 • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji

Razem 170 godzin zajęć

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki na etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:

 • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
 • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
 • uregulowane sprawy formalne.

Zajęcia ETAPU WSTĘPNEGO realizują Ośrodki, które uzyskały akredytację Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Mapa Ośrodków 


Rekrutacja Studium 


Cennik