2019/2020

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia

Etap zaawansowany

Intensywny Trening Wakacyjny I

2018/2019

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia