2022/2023

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia

Etap zaawansowany

Intensywny Trening Wakacyjny I

2021/2022

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia

Etap zaawansowany

Intensywny Trening Wakacyjny I