2021/2022

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia

Etap zaawansowany

Intensywny Trening Wakacyjny I

2020/2021

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia

Etap zaawansowany

Intensywny Trening Wakacyjny I