2018/2019

Etap wstępny

Studium - I rok

Harmonogram dostępny u prowadzących zajęcia

Etap zaawansowany

Intensywny Trening Wakacyjny I

Intensywny Trening Wakacyjny II

Brak harmonogramu