Rekrutacja na nowy rok akademicki 2023/24 trwa od 1 kwietnia 2023 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne szkoleniach prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego:

 

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

 

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 

Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży