Rekrutacja

Specjalistyczne podyplomowe szkolenie dla psychoterapeutów pracujących z osobami z podwójną diagnozą (zaburzenie osobowości i uzależnienie)

Informacje dotyczące rekrutacji niebawem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz ocena sytuacji zawodowej kandydata.

Z uwagi na specyfikę szkolenia preferowane będą osoby, które:

  • posiadają dyplom ukończenia całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, który zawierał moduł dotyczący podejścia psychodynamicznego,
  • posiadają doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii osób z podwójną diagnozą (zaburzenie osobowości i uzależnienie)

 

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy dostepny będzie niebawem.