Program dla uczestników szkoły sprzed 2018 roku

Ten Etap składa się z dwóch form szkolenia: terapii szkoleniowej w grupie„self- experience” i edukacji teoretyczno –warsztatowej, realizowanych w trzech częściach:
I  – pierwszy rok
II – drugi rok
III – zgrupowanie szkoleniowe 6–dniowe: „Terapia grupowa, krótkoterminowa”.

Czas realizacji II roku Szkoły obejmuje dziewięć dwudniowych spotkań, raz w miesiącu, od października do czerwca.  Łącznie: (13 godzin, 45 minut x 9 spotkań) = 123 godziny, 45 minut.

Zajęcia III roku Szkoły realizowane są w trakcie dziewięciu dwudniowych spotkań, raz w miesiącu, od września do maja. Łącznie: (13 godzin, 45 minut x 9 spotkań + 50 godzin podczas WZS) = 173 godziny, 45 minut.

Plan zajęć

Piątek:
14.30 - 16.00 - Psychopatologia - wykład dr P. Drozdowski
16.15 - 19.30 - Superwizja grupowa
19.45 - 20.30 - Seminarium: proces terapeutyczny
20.30 - 21.15 - Seminarium: teorie rozwoju

Sobota:
8.45 - 19.00 - SELF- EXPERIENCE, 5 sesji x 1,5 godz. / x 18 = 180 godz.= 90 sesji / Do zaliczenia konieczność udziału w 80 sesjach!
19.15 - 20.15 - Wykład: terapia dzieci i młodzieży

Niedziela:
8.30 - 10.00 - Psychopatologia - wykład dr. P. Drozdowskiego
10.15 - 13.30 - Superwizja grupowa
13.45 - 15.15 - Seminaria: "Proces terapeutyczny" + "Teorie rozwoju"

Grupa „self-experience”

Jest to doświadczenie szkoleniowe, prowadzone w modelu analizy grupowej. Składa się z 18 spotkań, po 5 sesji dwugodzinnych na każdym spotkaniu.
Uwaga!
Jeśli szkolący się pozostaje w procesie terapii indywidualnej, którą rozpoczął przed I rokiem Szkoły, a terapia ta prowadzona jest w oparciu o paradygmat psychoanalityczny, wówczas zwolniony jest z tej części szkolenia. Aby uzyskać Dyplom Szkoły musi poświadczyć odbycie minimum 200 godzin zakończonej, szkoleniowej terapii indywidualnej.
W innym przypadku albo terapia indywidualna powinna zostać zakończona przed rozpoczęciem procesu grupowego lub ten etap szkolenia może rozpocząć się po zakończeniu terapii indywidualnej.

Powrót do Programu Szkoły