Terminy zjazdów 2021/22

Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - I rok

  • 24-25 września 202
  • 22-23 października 2021
  • 19-20 listopada 2021
  • 28-29 stycznia 2022
  • 25-26 lutego 2022
  • 25-26 marca 2022
  • 29-30 kwietnia 2022
  • 27-28 maja 2022
  • 24-25 czerwca 2022

 

Harmonogram

Czas trwania – 18 miesięcy

DZIEŃ 1: PIĄTEK

Godziny Rodzaj zajęć
14:00-15.30 Wykład: Psychodynamiczna psychoterapia młodzieży (Paweł Glita, Katarzyna Gwóźdź)
15.45-17.15 Wykład: Psychodynamiczna psychoterapia dzieci (Ewa Stachowiak)
17.30-19.00 Superwizja  I
19.15-20.45 Superwizja  II

DZIEŃ 2: SOBOTA

Godziny Rodzaj zajęć
9.00-10.30 Wykład: Psychiatria dzieci i młodzieży (dr hab.n.med. Maciej Pilecki)
10.45-12.15 Warsztat: Psychodynamiczna psychoterapia dzieci (rotacyjnie: Sylwia Zaremba, Agnieszka Ryss, Joanna Klus)
12.30-13.30 Seminarium: Psychodynamiczna psychoterapia dzieci (Sylwia Zaremba, Agnieszka Ryss, Joanna Klus)
13.30-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-16.30 Warsztat: Psychodynamiczna psychoterapia młodzieży (rotacyjnie: Piotr Halkiewicz, Ewelina Rejner–Cupiał, Małgorzata Starostka-Rudy)
16.45-18:15 Seminarium: Psychodynamiczna psychoterapia młodzieży  (Piotr Halkiewicz, Ewelina Rejner–Cupiał, Małgorzata Starostka-Rudy)