Ostatnie zajęcia dla kursantów Etapu Wstępnego Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży dla grup z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Poznania odbędą się w Bydgoszczy dnia 2 czerwca 2018  (sobota) w godzinach 10 – 17:30, miejsce spotkania Hotel "Mercure", ul. Marszałka Focha 20.

Spotkanie dla grup z Krakowa, Lublina, Wrocławia i Katowic odbędzie się 15 czerwca 2018 (piątek) w godzinach 10 – 18 w siedzibie KCP, ul. Zamoyskiego 56, Kraków