Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2022 roku

Osoby zainteresowane udziałem w organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne szkoleniach prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego:

 

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej 

 

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 

 

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w Zakresie Terapii Dzieci i Młodzieży