Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

Osoby zainteresowane udziałem w organizowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne szkoleniach prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego:

 

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

 

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

 

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w Zakresie Terapii Dzieci i Młodzieży