Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, jako partner VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, serdecznie zaprasza do udziału w tym wyjątkowym dla naszego środowiska wydarzeniu.

Prelegentami Konferencji będą goście ze Stanów Zjednoczonych:  prof. Otto Kernberg oraz prof. Eve Caligor.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 16-17 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie: konferencja.ptppd.pl 

konferencja terapeutów