• Ostatnie spotkanie poprowadzone przez kierownictwo ośrodka KCP dla I roku Studium (Etap Wstępny 21/22) odbędzie się formie online 17 czerwca 2022 roku.
  • I Trening Wakacyjny dla Etapu Zaawansowanego Studium odbędzie się w terminie 18-28 sierpnia 2022 roku.